Scouting is samen loltrappen, avonturen beleven in de natuur, fantaseren, spannend en… het is trots zijn op je prestaties. Je hebt het allemaal in je. En bij Scouting zal je ze één voor één ontdekken. Al die elementen samen maken je tot wat je bent: een 100% Scout!
Op deze pagina vind je diverse informatie over onze vereniging.

Lid worden
Als je lid wilt worden van onze vereniging neem dan contact op met het gegevensbeheerder Bram Horsman.
[email protected]
Aanmeld formulier

Contributie:
Leeftijden, contributie en opkomsttijden

Speltak Leeftijd Contributie (per jaar) Opkomstdagen Opkomsttijden
Bevers 4,5 – 7 € 66,- Zaterdag 10.00 – 12.00
Welpen 7 – 10 € 91,- Donderdag 18.00 – 19:45
Scouts 10 – 14 € 100,- Maandag 18:30 – 20:30
Explorers 14 – 17 € 122,- Vrijdag 19:00 – 21:00
Roverscouts 17 – 21 € 122,- Vrijdag 20:00 – 24:00
Plusscouts 22+ € 80,- Vrijdag 21:00 – 24:00

Incasso
Als vereniging streven wij ernaar om het contributiebedrag van uw zoon/dochter door middel van automatische incasso te innen, dit bespaart onze vereniging jaarlijks veel kosten.

Halen en brengen van uw kinderen
Bij het clubhuis mogen in principe geen auto’s komen. Alleen vrijwilligers mogen laden en lossen. In verband met de veiligheid van onze leden verzoeken wij u om de auto te parkeren op de grote parkeerplaats. Laat daar uw kind in of uitstappen.
Dus niet stoppen/parkeren op de Verbindingsweg en zwembadlaantje, maar op de parkeerplaats!

Foto en/of videomateriaal
Binnen scoutinggroep ‘de Verbinding’ gebruiken wij foto en/of videomateriaal van de scoutingactiviteiten voor publiciteit. (Lemelervelder, website, e.d.) Wij gaan er vanuit dat u contact met ons opneemt als u hiertegen bezwaar heeft. Voor vragen hierover kunt u terecht bij het bestuur.

Verzekeringen
Per kwartaal wordt de contributie van uw kind afgeschreven van uw rekening, hierin zit ook de afdracht aan Scouting Nederland. Van het bedrag dat afgedragen wordt aan Scouting Nederland is o.a. een aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering collectief door Scouting Nederland afgesloten. Dit zijn secundaire verzekeringen. Info: www.scouting.nl Wilt u zich ruimer verzekeren dan dient u dit zelf te regelen.

Huishoudelijk Reglement
Bij scouting ‘de Verbinding’ Lemelerveld zijn een aantal belangrijke bestuurs- en beleidszaken vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement. Het Huishoudelijk Reglement is in te zien en/of op te vragen bij het secretariaat.

Vragen, suggesties of opmerkingen
Heeft u vragen, suggesties en/of opmerkingen dan horen wij dat graag! U kunt altijd terecht bij leiding en/of bestuursleden. Daarnaast heeft iedere speltak een groepsbegeleider.

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap kan per kwartaal. Meld je af bij je eigen leiding EN bij de gegevensbeheerder ([email protected]).
Met inachtneming van 1 week opzegtermijn voor aanvang van het kwartaal.

Vrijwilliger worden
Ons bestaansrecht is volledig afhankelijk van enthousiaste vrijwilligers. Een vrijwilliger is op haar/zijn manier actief met het bedenken en/of uitvoeren van programma’s, verricht hand en spandiensten voor de speltakken of onderhoudt het clubhuis. Anderen zijn actief op bestuursniveau. Iedereen die, op wat van manier ook, een steentje wil bijdragen is van harte welkom. Ben je geïnteresseerd geraakt? Wij horen het graag.