Lokaal

Centraal in de structuur van Scouting Nederland staan de Scoutinggroepen. Iedere Scoutinggroep is een op zich zelf staande vereniging, met een groepsbestuur en een groepsraad en is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het Scoutingspel binnen de kaders van Scouting. Bij Scouting de Verbinding komt de groepsraad 4x per jaar bij elkaar, alle leden vanaf 18 jaar zijn hierbij welkom. De groepsraad stemt over de bestuursleden en is het klankbord voor het bestuur. Ideeën over de inhoud van Scouting, maar ook over het onderhoud van het gebouw worden besproken in de groepsraad.

Het bestuur van Scouting de Verbinding wordt bij gestaan door de groepsbegeleiding en de praktijk begeleider. De praktijkbegeleider kijkt naar de aansluiting van de programma’s tussen de verschillende speltakken en biedt trainingen aan voor de leiding, zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft.
De groepsbegeleiding ondersteunt de speltakken. Zij geven advies over omgang met kinderen en werken aan een sterk leidingteam.
Voor de verschillende vaste activiteiten in het jaar heeft Scouting de Verbinding ook een Activiteiten Commissie. Zij doen de voorbereidingen voor het Stroopwafelactie en de Oud IJzeractie.

Regionaal

Nederland telt 46 Scoutingregio’s die ondersteuning bieden aan circa 25 Scoutinggroepen in de regio. De regio heeft intensief contact met de groepen en verzorgt de opleiding van vrijwilligers met Scouting Academy, coacht groepen en organiseert regionale spelbijeenkomsten. Het regiobestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de Scoutingregio. Samen met twee afgevaardigden van iedere Scoutinggroep vormt het regiobestuur de regioraad. Hier worden afspraken gemaakt over de regio en over het landelijk beleid. Op vier plaatsen in Nederland zijn er Steunpunten waar beroepskrachten en vrijwilligers regio’s ondersteunen met het uitvoeren van het landelijk beleid.

Nationaal

Het landelijk niveau van de Vereniging Scouting Nederland wordt gevormd door de landelijke raad, het landelijk bestuur en het landelijk servicecentrum. De landelijke raad wordt gevormd door een afgevaardigde van iedere Scoutingregio en het landelijk bestuur en vormt het besluitvormende en controlerende orgaan van de vereniging en komt twee keer per jaar bijeen. Het landelijk servicecentrum is de beroepsorganisatie van Scouting Nederland.